Realizácia

betónového plotu

Rýchla realizácia betónového plotu

Realizácia

betónového plotu

Rýchla realizácia betónového plotu

Betónové ploty majú svojou veľkosťou a monumentálnosťou monolitov obrovskú výhodu z pohľadu stability a pevnosti celého plotového systému, ako aj veľkú konkurenčnú výhodu z pohľadu rýchlosti osadenia, kde v priebehu niekoľkých hodín viete na pripravené betónové pätky pod stĺpovými monolitmi osadiť desiatky metrov betónového plotu. Plotový systém sa skladá z plotových monolitov, ktoré sa zasúvajú z obidvoch strán  do zámkových častí stĺpových monolitov. Stĺpové monolity sa najprv vyrábajú s dutým jadrom tak, aby sa následne mohli centrálne osadiť na roxorovú tyč (betonárska oceľ), ktorá je zabetónovaná v betónovej pätke. Stĺpový monolit sa po osadení spojí s roxorom prostredníctvom betónovej zmesi a tým sa zabezpečuje mimoriadna pevnosť a stabilita celej konštrukcie. Ako posledná sa osadí krycia doska stĺpového monolitu.

Hlavné výhody

Hlavné výhody

stavebných betónových monolitných plotov:

stavebných betónových monolitných plotov:

 • veľká stabilita a pevnosť stavebných plotov

 • mohutnosť a estetický kamenný dizajn plotov na nerozoznanie od pravého kameňa

 • dlhá časová trvácnosť plotových monolitov

 • dizajnové estetické prevedenie celého plotového systému

 • funkcia zvukovej a vizuálnej bariéry
 • úspora v príprave betónových pätiek pod stĺpovými monolitmi (vzdialenosť medzi pätkami 3,5 metra)

 • veľká rýchlosť inštalácie betónových monolitov na predpripravené betónové pätky s roxorom
 • výhoda jednoduchosti a rýchlosti oplotenia väčšieho územia vďaka veľkosti monolitov a jednoduchosti celého systému
 • veľká stabilita a pevnosť stavebných plotov

 • mohutnosť a estetický kamenný dizajn plotov na nerozoznanie od pravého kameňa

 • dlhá časová trvácnosť plotových monolitov

 • dizajnové estetické prevedenie celého plotového systému

 • funkcia zvukovej a vizuálnej bariéry
 • úspora v príprave betónových pätiek pod stĺpovými monolitmi (vzdialenosť medzi pätkami 3,5 metra)

 • veľká rýchlosť inštalácie betónových monolitov na predpripravené betónové pätky s roxorom
 • výhoda jednoduchosti a rýchlosti oplotenia väčšieho územia vďaka veľkosti monolitov a jednoduchosti celého systému

For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO. All rights Reserved.
For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO.
All rights Reserved.