Kamenný reliéf

Kamenný reliéf

Betónový plotový monolit ma jedinečné funkčné a estetické vlastnosti, ktoré ho významne odlišujú od bežných betónových plotov, ktoré sú poskladané z viacerých plotových dielcov. Kamenný reliéf a dizajn našich betónových plotov dosahuje hĺbku až 3,5 cm na obidvoch pohľadových stranách, čo v kombinácii s monolitickým prevedením plní jedinečnú estetickú a monumentálnu funkciu. Takúto hĺbku a členitosť kamenného reliéfu betónových plotov bolo možné vytvoriť aj vďaka využitiu nového typu polymérového vlákna ako vystužovacieho materiálu do betónu namiesto klasickej betonárskej ocele. Betónové monolity s polymérovým vláknom spĺňajú technické parametre stanovené normou pre betónové ploty a boli úspešne testované Technickým a skúšobným ústavom stavebným TSUS n.o.

Farebný dizajn kamenného reliéfu

V prípade požiadavky zákazníka na farebné tónovanie kamenného reliéfu a dizajnu betónových plotov vieme použiť klasické vodou riediteľné farby v rôznych prevedeniach a intenzite. Farebné tónovanie ešte viac zvýrazňuje reálnosť kamenného dizajnu našich betónových plotov o čom svedčia aj nižšie zobrazené ukážky farebného dizajnu kamenného reléfu.

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu

Farebný dizajn kamenného reliéfu


For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO. All rights Reserved.
For glass s.r.o. © 2020–. Made by UMIO.
All rights Reserved.